Datainsamling

Glöm problem med dataintegration. 

Dexma integrerar allt

DEXMA PLATTFORMEN

Data-source-300x300

+ 1.000 lokala integrationer

Att få data från fältet kommer inte att vara ett problem längre med DEXMA. Vi älskar data.

Check_circle-300x300

Datasjöar

Har du en egen IoT-plattform? Bra, vi ansluter via API.

Catalog-300x300

Öppen API

Utvecklar du själv hårdvara? Använd DEXMAs öppna API för att skicka data till plattformen.

Protokoll

DEXMA är integrerad med ett brett utbud av Modbus-enheter, enheter som skickar CSV-, txt- eller Excel-filer via ftp, e-post eller Sftp..

Datakvalitet och tillförlitlighet

Vi vet att maskinvara misslyckas, så DEXMA bygger in filter för att förbereda korrupta data som kommer från hårdvara och undvika fula toppar när du analyserar dina data. Dessutom kommer du att se vilken är hälsan för varje hårdvara i ditt projekt.

Parametrar

DEXMA är inte begränsat till elövervakning, varken gas, varken vatten eller omgivande parametrar. Vi har faktiskt en lista med +200 energirelaterade parametrar för att hjälpa dig i ditt projekt. Om det du söker inte är med på listan lägger vi till den på din begäran.

Ad-hoc-integrationer

För specifika datasjöar eller hårdvaruintegrationer kommer DEXMAs dedikerade integrationsteam att hjälpa dig. Dessutom är vår API öppen så att du kan utveckla din egen integration.

Virtuella väderstationer

Glöm huvudvärk när det gäller väderdata för ditt projekt. DEXMA väderdatabas, som täcker mer än 100.000 stationer över hela världen, är tillgänglig för dig. Få timtemperatur, luftfuktighet, solstrålning och 15 andra väderparametrar.

Gratis historisk dataimport

Historiska data är grundläggande för ett professionellt projekt för energihantering, så vi tar inte betalt för det. Oavsett om du har en månad eller 100 år.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?