detaljhandel & Logistik

Minska energikostnaderna och öka kundnöjdheten. 

Detaljhandel och logistik är branscher med liknande egenskaper och mönster men hanteras för närvarande olika. Vanligt förekommande är en stor portfölj av enheter med utmaningen att på ett effektivt och säkert sätt hantera alla, liksom att identifiera vilka som är de med högre energibesparingspotential.

Dexma Detect jämför era platser och ger snabbt svar på vilka enheter som har störst ROI och vilka energibesparande åtgärder som är mest effektiva för varje plats med hjälp av NILM-tekonologin (utan platsbesök eller installationer).

Ta kundupplevelsen till nästa nivå

DEXMA PLATTFORMEN

REALTIME

Upptäck ineffektiva enheter och undvik missnöjda kunder

Report-3-300x300

Ställ in gränsvärden och bli varnade om något går fel

Advanced_analytics-300x300

Verifiera verkliga besparingar från investeringar

Funktioner

Upptäck avvikande enheter

Analysera er verkliga förbrukning efter källan, yta och kund.

NILM - Virtuell uppdelning

DEXMA Detect är ditt sätt att upptäcka besparingsmöjligheter i hela din portfölj med NILM-teknik (utan platsbesök eller installationer)

Verifiera besparingar

Utvärdera verkliga besparingar från dina eftermonteringar och kravställ dina leverantörer

Skapa medvetenhet bland dina shoppare

Visa dem dina verkliga ansträngningar för att undvika klimatförändringar

Spåra kostnader

Skapa din fakturasimulering och spåra kostnader

Upptäck anomalier

Få en lista över avvikelser som automatiskt upptäcks av AI-algoritmer

Instrumentpaneler

Få överblick med information om KPI:er anpassade efter din portfölj

Prognos

Förutspå din förbrukningar under de kommande 12 månaderna med hjälp av AI

Dela och engagera

Skicka automatiska rapporter till ditt team och medarbetare för att gå samman inom hållbarhetsmålen

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?