Fastigheter

Hantering och benchmarking av er portfölj. Upptäck energibesparingar och förenkla fakturering med hjälp av DEXMA Plattformen.

Som fastighetsägare kan du ha problem med att fakturera dina olika hyresgäster, hantera konsumtionen av byggnader och försöka hitta energieffektivitet på ett enkelt sätt.

Med DEXMA Detect blir det arbetet mycket enklare. Justera dina platser med NILM-teknik (utan platsbesök eller installationer) och få svar på vilka energibesparande åtgärder som är mest effektiva för varje plats.

Optimera din portfölj av byggnader och överträffa användarnas förväntningar

DEXMA PLATTFORMEN

Calendar_blank-300x300

Hämta data från fakturor, BMS, IoT och databaser

Search-300x300

Upptäck ineffektiva fastigheter och besparingsmöjligheter

Savings-1-300x300

Utför fakturering och rapportering i stor skala med mindre ansträngning

Överträffa förväntningarna med DEXMA

Upptäck anomalier

Få en lista över avvikelser som automatiskt upptäcks av AI-algoritmer.

El, gas, vatten ...

Biomassa, bränsletankar, komfort och wellness. Övervaka och analysera enligt dina behov

Fakturering

Rapportera fakturasimuleringar till alla dina hyresgäster på ett enkelt och automatiserat sätt

Anpassade priser

Definiera egna prisstrategier och fördela dem i hela portföljen

Prissimulering

Simulera nya erbjudanden från leverantör och ta faktabaserade beslut

Normaliserad benchmarking

Avväg din energiförbrukning med olika förhållanden, såsom beläggning och yta

Portföljöversikt

Få ut mesta möjliga av funktionerna i Location Map, TreeMap och Synoptic för att spåra och rangordna energiförbrukningen på ett ögonblick

NILM - Virtuell uppdelning

DEXMA Detect är ditt sätt att upptäcka besparingsmöjligheter i hela din portfölj med NILM-teknik (utan platsbesök eller installationer).

Hållbarhetsredovisning

Rapportera utsläpp och växthusgaser i omfattning 1, 2 och 3.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?