GDPR

Kraftträdande: 2020-03-17

Dexma Nordic AB (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver https://dexmanordic.com/ webbplats (nedan kallad ”tjänsten”).

Denna sida informerar dig om våra villkor för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den informationen.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med detta villkor. Om inte annat anges i dessa sekretessvillkor har villkoren som används i dessa sekretessvillkor samma betydelser som i våra villkor, tillgängliga från https://dexmanordic.com/

Definitioner

 • Servicetjänsten
  är https://dexmanordic.com/ webbplats som drivs av Dexma Nordic AB
 • Personuppgifter 
  Med personuppgifter avses uppgifter om en levande person som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår besittning eller troligen kommer att komma i vår besittning).
 • Användningsdata
  Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genereras genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteninfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • Cookies
  Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).
 • Datakontrollant
  Data kontrollant avser den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftena för och det sätt på vilket all personlig information ska eller ska behandlas. För syftet med dessa Integritetsvillkor, vi är en datakontrollant av dina personuppgifter.
 • Datahanteraren (eller tjänsteleverantörer)
  Datahanteraren (eller tjänsteleverantör) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar informationen på uppdrag av Datakontrollanten. Vi kan använda tjänsterna från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.
 • Den registrerade (eller användaren) 
  Den registrerade personen är alla levande personer som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Informationssamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller anvisningarna i alla e-postmeddelanden vi skickar.

Användningsinformation

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används (”Användningsdata”). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Tracking & Cookies Data

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteterna på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också såsom fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på kakor som vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst.
 • Inställningskakor. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

Användning av data

Dexma Nordic AB använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • Att ge kundsupport
 • Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte få sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror Dexma Nordic AB rättslig grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i dessa sekretessvillkor av de personuppgifter som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Dexma Nordic AB kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi måste utföra ett kontrakt med dig
 • Du har gett oss tillstånd att göra det
 • Behandlingen är i våra berättigade intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter
 • För att följa lagen

Lagring av data

Dexma Nordic AB behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i dessa sekretessvillkor. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och villkor.

Dexma Nordic AB kommer också att behålla användningsdata för intern analysanvändning. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen i vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagarna om dataskydd kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du är belägen utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Sverige och behandlar dem där.

Ditt samtycke till dessa integritetsvillkor följt av att du lämnar in sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Dexma Nordic AB kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med dessa sekretessvillkor och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerhet för dina uppgifter och annan personlig information.

Offentliggörande av data

Offentliggörande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan Dexma Nordic AB bli skyldig att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Rättsliga krav kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Att uppfylla en juridisk skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom till DEXMA Nordic AB
 • För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Samtidigt som vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Vi stöder inte Don’t Track (“DNT”). Spåra inte är ett val du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser som du inte vill spåra.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller inställningar i din webbläsare.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter för dataskydd. Dexma Nordic AB syftar till att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten till åtkomst, uppdatering eller radering av den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke. Du har också rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där DEXMA Nordic förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en Dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst (”Tjänsteleverantörer”), tillhandahålla tjänsten för våra räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter bara för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analytics-leverantörer

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort att du har gjort din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget för webbläsaren för borttagning av Google Analytics. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besökaktivitet. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretess- och villkorswebb sida: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretessvillkor för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetsvillkor eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst adresserar inte någon under 18 år (”Barn”).

Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av sekretessvillkor

Vi kan uppdatera vår integritetsvillkor då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera de nya sekretessvillkoren på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdaterar ”effektive datum” högst upp i sekretessvillkor.

Du rekommenderas att granska dessa sekretessvillkor med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av dessa sekretessvillkor är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om sekretessvillkor, vänligen kontakta oss: