Hållbarhet

Satsa på en hållbar utveckling – Reducera företagets miljöpåverkan

Företag som engagerar sig i en hållbar utveckling tar ansvar. Nyckeln till framgång är att förstå din nuvarande situationen och göra aktiva val för minska klimatpåverkan.

Med DEXMA Analyse spåras ert ekologiska fotavtryck och du får automatiska och återkommande hållbarhetsrapporter. Det hjälper också att identifiera platser med mest utrymme för förbättringar. Spåra dina nyckelparametrar i en enda plattform som gör att du kan generera lättförståeliga diagram och rapporter.

Engagera hela företaget – med DEXMA plattformen kan du enkelt visa temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet CO2 eller annan önskad parameter.

Effektivitet och hållbarhet

DEXMA PLATTFORMEN

Bar-300x300

Upptäck och spåra viktiga parametrar för miljö, utsläpp och komfort

Edit-300x300

Engagera hela företaget med enkel rapportering anpassad efter olika intressenter

Detect-300x300

 Planera och förutse hållbarhetsprojekt

Vad är uppsidan?

Benchmarking

Med hjälp av benchmarking gör DEXMA Detect dig medveten om vilka byggnader som behöver din uppmärksamhet.

Carbon emission App

Kontrollera dina utsläpp från olika energikällor.

Anpassade rapporter

Använd förhållanden för att anpassa uppgifterna till ditt företag - beläggningsgrad, produktionsgrad, miljöförhållanden. Det är ert behov som styr.

Intrumentpanel och rapportering

Rapportera hållbarhetsprestationer till alla inom företaget, oavsett position.

Prognoser

Skapa mer informativa hållbarhetsprojekt.

Varningar

Få en varning när du närmar dig att gränsvärden och agera innan det är för sent.

Vill ni veta hur vi kan hjälpa er?