kostnadsbesparing

Upptäck möjligheter, hantera din konsumtion och bli energi- och kostnadseffektiv. Att realisera besparingar har blivit enkelt! 

Förutom tillgänglighet är kostnadsbesparingar det ultimata målet för alla företags energiledningstrategier. Börja spara med DEXMA Detect för att få förmågan att gå igenom hela portföljen och ta reda på vilka som är dina bästa besparingskandidater och få rekommendationer för dessa.

När du vet var dina sparmöjligheter är kommer DEXMA Analyse att ge dig detaljerad information om din konsumtion.

Jämför elbolagens kostnader och kontraktsfördelar; upptäck avvikelser från konsumtionsprofilen; flagga och skicka varningar.

Ta kontroll över era elräkningar

DEXMA PLATTFORMEN

Bar-300x300

Jämförelse av elbolagens kontrakt för optimering av fakturakostnader

Edit-300x300

Upptäck och rapportera avvikelser från konsumtionsprofilen 

Detect-300x300

Initiera och följ upp optimeringsprojekten

Upptäck ineffektivitet och optimera besparingar

Upptäck besparingspotentiler

DEXMA Detect, med NILM-teknik (utan platsbesök eller installationer), låter dig ta reda på dina största besparingsmöjligheter med en mycket liten investering.

Fakturasimuleringar

Med fakturasimuleringar kan du jämföra elbolagens kontrakt med ditt förbrukningsdata. Därefter, gör ett faktabaserat val och optimera dina fakturakostnader.

Ställ in varningssignaler

Ställ in varningar så att du kan agera i tid.

Projekt för energieffektivitet

Skapa sk. mät- och verifieringsprojekt och håll reda på projektets energieffektivitetsmål och se till att projektet leverar överenskommen nytta.

Dynamiska rapporter

Skapa dynamiska rapporter, skräddarsydda för ditt behov

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?