Regelefterlevnad

Följ upp projekt med mät- och verifieringsverktyg, tillsammans med automatiska och transparent
anpassade rapporter.

Regelefterlevnad är vanligtvis tidskrävande och byråkratiskt utmanande. Det kan vara svårt att skapa lämpliga rapporter och samla in all nödvändig information. Informationen kan också erhållas från olika plattformar.

De genererade rapporterna skickas automatiskt till olika nivåer och steg utan ansträngning. Du kommer också att kunna spåra din datasäkerhet genom varningar, analyser och specifika rapporter. Spara tid utan att förlora servicekvaliteten med DEXMA Analyse.

DEXMA Analyse ger dig möjlighet till uppföljning av projekt med mät- och verifieringsverktyg
tillsammans med automatiska och anpassade rapporter. Allt-i-en plattform som gör att du
spara mycket tid och blir uppmärksammad om någon installationen inte fungerar korrekt.

Allt-i-ett plattform som sparar tid och pengar

DEXMA PLATTFORMEN

Bar-300x300

Spårning av projekt med M&V-verktyg med anpassade rapporter

Edit-300x300

Kommunicera på olika nivåer enkelt och automatiskt

Detect-300x300

Hela portföljen med tillförlitlig data

Vad är uppsidan?

Anpassade rapporter

Använd all data för att rapportera genom diagram, tabeller och bilder

Projekt för mätning och verifiering

Ställ in M&V-verktyg och håll reda på dina energieffektivitetsprojekt

Datakvalitet

Få statistik om kvalitén på din data, dalar och toppar

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?