energigranskning

Hantera energigranskning av byggnader eller installationer med några få
knapptryckningar.

Energigranskningar kan bli en tuff process när man hanterar en portfölj av byggnader eller installationer. Ofta representerar icke-övervakade platser majoriteten och det är svårt att både analysera den aktuella situationen och föreslå de bästa åtgärderna.

DEXMA Detect gör benchmarking av dina platser möjligt med NILM-
teknik (utan platsbesök eller installationer) och du får reda på vilka platser som har en störst ROI
och vilka energibesparande åtgärder som är mest effektiva för varje plats.

Ditt verktyg för energirevision som sparar tid och upptäcker möjligheter

DEXMA PLATTFORMEN

Bar-300x300

Upptäck potentiella energibesparingar utan att investera i hårdvara

Edit-300x300

Rapportera automatiskt till olika intressenter

Detect-300x300

Konfigurera alla dina platser och kontrollera datatillförlitlighet i bulklast

Vad är uppsidan?

Energisparande åtgärder

DEXMA Detect kräver ej installation av hårdvara och är ditt sätt att upptäcka besparingsmöjligheter i din portfölj med NILM-teknik (utan platsbesök eller installationer). Få rekommendationer för varje plats.

Appen Carbon Emission

Hjälper dig att se effekterna för dina platser i avseende koldioxidsutsläpp. Det kommer också att vara användbart för att kontrollera effekterna av en energieffektivitetsåtgärd.

Automatiserade rapporter

Med automatiserade rapporter kan du regelbundet spåra din konsumtion, kostnad, datakvalitet, utsläpp och framgång av energieffektivitetsprojekt.

Behörighet

Hjälper dig att begränsa den information du vill att varje klient ska ta del av och bättre anpassas för att uppnå målen beroende på den slutliga användaren.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?